flag

Referenties

Lieve Sylvia en Ronald

Dat mag ik wel zeggen nu ik jullie een maand of 9 ken. Op 23 september 2007 kreeg ik de sleutel van mijn nieuwe huis en er moest nog wel het een en ander gebeuren voordat ik het kon betrekken. Maar wie moet je dat laten doen in een land waar je nog niemand kent ? De brievenbus bracht uitkomst. Er lag een flyer in van een bedrijf in mijn straatje dat zei dat zij een “totale service” boden.

Maar eens aangebeld en kennis gemaakt. Wat blijkt ? Dezelfde dag hebben zij een Spaanse b.v. opgericht en ik ben de eerste klant. Ik ben nog wat voorzichtig, want er zijn dan natuurlijk geen referenties. Toch de gok maar gewaagd.

Wel heb ik jullie toen meteen duidelijk gemaakt dat ik een goede offerte wilde en geen overschrijdingen van die offerte zonder voorgaand overleg en dat ik ook dan wilde weten hoe die overschrijding tot stand is gekomen. Dat is overigens nooit voorgekomen.

De eerste klus was het totale binnenschilderwerk inclusief reparaties van het stucwerk, maar alles wel binnen 14 dagen omdat dan de verhuiswagen zou komen.

Alles was pico bello in orde en dat niet alleen. Sylvia had ook het hele huis schoongemaakt en alle ramen gewassen.(als extra service). Alles kon zo op zijn plaats gezet en in de kasten gedaan worden.

Jullie maakten je beloften waar!!

Dan de volgende stappen: tuin-en zwembadonderhoud tegen een vaste prijs per maand. Volgens mij hebben jullie je vooral op het tuinonderhoud best verkeken, maar er nooit een woord over vuil gemaakt. Omdat er 4 jaar niets of bijna niets aan de tuin gedaan was, was er veel achterstallig onderhoud. Maar zoals ik jullie heb leren kennen: afspraak is afspraak.

De voorlopig laatste grote klus was een totale renovatie van het zwembad: Nieuwe tegels op de waterlijn, een nieuwe Romeinse trap en op de trap ook nog een tafeltje. Bovendien moest het hele bad opnieuw worden gevoegd. Ja wat kan ik daar van zeggen: ABSOLUTE TOP!!!!!!! En het leuke was dat jullie, achter mijn rug om, een officiële opening hadden georganiseerd met lintjes doorknippen en champagne. Als dat geen totale service is, dan weet ik het niet meer.

La Nucia, 31 mei 2008. Je mag mij als referentie gebruiken.

hczwier@xs4all.nl


Het compleet renoveren van ons huis in Albir (Spanje) was een fantastische ervaring !!!!!!!!

Dat is iets wat je niet vaak hoort en zeker niet als je zelf niet aanwezig bent gedurende de hele 9 maanden dat het project heeft geduurd.omdat je ver weg in Zuid Afrika woont.

Het huis had een dringende vernieuwing en verjonging nodig en dat betekende nieuwe ramen, deuren, vloeren, plafonds, sanitair, elektriciteit, keuken badkamers, buiten terrassen, beveiliging, enz. enz. Met andere woorden in principe bleven alleen de buitenmuren en het dak van het oorspronkelijke huis bestaan en al het andere moest worden gesloopt of gestript en daarna worden vernieuwd.

In September 2010 hadden we de eerste ontmoetingen met Ronald en Sylvia

Klarenbeek van ServiCasa om ons project te bespreken en het “voelde goed”. Hun eerlijke, open, no-nonsens aanpak, gecombineerd met een hoge efficiëntie en begrip voor budget gericht werken, gaf voldoende fundament om met hen in zee te gaan. Overleg en coördinatie via Skype en foto materiaal was een vanzelfsprekendheid waardoor de afstand tussen Spanje en Zuid Afrika geen probleem kon zijn.

Nu, 9 maanden later zitten we in ons “nieuwe” huis dat precies zo geworden is als we hadden “geplanned” en “gebudgetteerd” . De vele foto’s en uitgebreide Skype gesprekken zorgden ervoor dat we continue op de hoogte waren van alle vorderingen, dat we mee konden beslissen in alle on-site probleempjes die er altijd zijn in een bouw project, en dat alle materialen en installaties klopten met onze wensen en ideeën. Het was alsof wij dagelijks bij de verbouwing aanwezig waren.

Het toverwoord in dit proces was “vertrouwen”. Vertrouwen dat je niet beduveld wordt door je aannemer, zoals je zo vaak hoort en vertrouwen dat jij als klant jouw afspraken t.o.v. de aannemer nakomt.

Dit wederzijdse vertrouwen heeft ervoor gezorgd dat wij nu heel happy zijn met ons nieuwe huis en wij kunnen ServiCasa zonder enige reservering aanbevelen voor elk bouw of verbouw project in deze regio.

Dick Wensing

29 Juni 2011

dw@wensing.co.za


To whom it may concern

The complete renovation of our house in Albir (Spain) was a great experience!!!!!!!!

That's something you do not often hear and certainly not when one is not present throughout the entire nine months the project lasted, as you live far away in South Africa live.

The house was in urgent need of renewal and modernisation, which meant new windows, doors, floors, ceilings, plumbing, electricity, bathrooms, kitchen, outdoor, patios, security, etc. In other words, basically only the exterior walls and roof of the original house remained, and everything else needed to be demolished or gutted and then be renewed.

In September 2010 we had the first meeting with Ronald and Sylvia Klarenbeek of Servicasa to discuss our project and it "felt good". Their honest, open, no-nonsense approach, combined with high efficiency and understanding of budget-oriented work, gave sufficient foundation for us to team-up with them. Consultation and coordination via Skype and photo material was a given, so that the distance between Spain and South Africa could not be a problem.

Now, nine months later we're in our "new" house, which has turned out exactly as we had "planned" and "budgeted". The many pictures and extensive Skype contacts ensured that we were constantly aware of the work progress, that we are able to decide all on-site problems that always exist in a construction project, and that all materials and equipment were in accordance with our wishes and ideas. It was as if we were present at the renovation works on a daily basis.

The magic word in this process was "trust’. Trust that you are not being fooled by your builder, as you so often hear, and trust that you, as the customer, honour your agreements with your contractor.. This mutual trust has ensured that we are very happy with our new home and we can recommend Servicasa, without reservation, for any construction or renovation project in this region.

Dick Wensing

29 June 2011

dw@wensing.co.za


Die komplette Renovierung unseres Hauses in Albir (Spanien) war eine fanastische Erfahrung!!!!!!!!

Das ist etwas, was man nicht oft hört. Sicherlich nicht, wenn man während der gesamten neun Monate dass das Projekts dauerte, nicht selbst anwesend ist weil du weit weg in Südafrika lebst.

Das Haus hatte ein dringendes Bedürfnis für Erneuerung und Modernisierung, und das bedeutete neue Fenster, Türen, Böden, Decken, Sanitär, Strom, Bäder, Küche, Terrassen, Sicherheit, etc.

In anderen Worten, im Grunde nur die Außenwände und das Dach des ursprüngliche Haus blieben, und alles andere musste entkernt oder abgerissen und dann erneuert werden.

Im September 2010 hatten wir die erste Begegnung mit Ronald und Sylvia von SERVICASA um unser Projekt zu besprechen und es "fühlte sich gut an". Die kombination von Ihre ehrlichen, offenen, no-nonsense-Ansatz, und hoher Effizienz und Verständnis von budget-orientierte Arbeit, gab ausreichende Grundlage für eine Zusammenarbeit. Beratung und Abstimmung mit Skype-und Foto-Material war eins Selbstverständlichkeit, damit der Abstand zwischen Spanien und Südafrika kein Problem war.Jetzt, neun Monate später sind wir in unserem "neuen" Haus dass genau so geworden ist wie wir "geplant" und "budgetiert" hatten.

Die vielen Fotos und intensieve Skype Kontakten hatten gewährleistet das wir ständig informiert waren über den Arbeitsfortschritten, das wir mitentscheiden konnten über alle instalations Problemen die es immer gibt in einem Bauprojekt und das alle Materialien und Instalationen stimmten mit unseren Wünschen und Vorstellungen.

Es war, als ob wir täglichen auf den Baustelle.

anwesend waren.

Das Zauberwort in diesem Prozess war "Vertrauen”.

Vertrauen das man nicht betrogen werd von Ihrem Vertragspartner, wie man so oft hört und Vertrauen, dass Sie als Kunden auch die Vereinbarungen visa-vi dem Auftragnehmer einhalten.

Dieses gegenseitige Vertrauen hat gewährleistet, dass wir sehr zufrieden sind mit unserem neuen Haus, und wir können SERVICASA ohne Vorbehalt empfehlen für jede Bau-oder renovierungs project in dieser Region.

Dick Wensing

29 June 2011

dw@wensing.co.za

Over Ons

Servicasa is gevestigd in Altea aan de Costa Blanca spanje


Wij zijn een bedrijf met een rijk verleden dat enthousiast werkt aan de toekomst.

Gratis Offerte

Benieuwd naar de mogelijkheden of kosten voor uw verbouwing, renovatie, aanbouw of nieuwbouw project? Vraag dan eens geheel gratis vrijblijvend een offerte aan bij Servicasa. Ons team staat altijd voor u klaar..

Gratis Offerte

Social Media

Contact gegevens

Ronald Klarenbeek, Calle las Ramblas 10, 03599 Altea

Phone: (+34) 696 454 700

E-mail: info@servicasa.eu

Contactgegevens